Hem

Välkommen till Kyrkebyn-Petareds Vägsamfällighet

Vid årsstämman den 20 april 2010 beslutades att samfälligheten skulle skapa en hemsida som kommer att utgöra vår primära informationskanal.
Tanken var att vi på vår hemsida skall lägga ut kallelser stämmoprotokoll, stadgar och annan information som kan vara av intresse för medlemmarna. Du kommer naturligtvis även fortsättningsvis att få skriftliga kallelser till stämmer. Vi har helt enkelt bara utökat möjligheten att på ett modernt sätt tillhandahålla information. Efter att sidan inte uppdaterats på några år gör vi nu ett nytt försök under 2018.

Årsstämman 2024 kommer att hållas måndagen den 22 april.